Przetargi archiwalne poniedziałek, 25 czerwiec 2018
         
Zamówienia Publiczne arrow Przetargi Krajowe arrow Przetargi Województwa arrow Przetargi mazowieckie arrow Warszawa arrow Przetargi archiwalne Politechnika Warszawska
Szukaj
Przetargi archiwalne Politechnika Warszawska Drukuj E-mail
Przetargi archiwalne Warszawa druk materiałów promocyjnych Projektu Program Rozwojowy Politechniki Warszawskiej - zamówienie uzupełniające do zamówienia podstawowego o numerze ZP U AP 54 09.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Nr biuletynu opublikowanego ogłoszenia: 1

Nr pozycji opublikowanego ogłoszenia: 12122

Data publikacji: 2010-01-14

Nazwa zamawiającego: Politechnika Warszawska

Ulica: Pl. Politechniki 1

Nr domu: 1

Nr mieszkania:

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 00-661

Województwo: mazowieckie

Nr telefonu: 022 2346206, 2346630

Nr faksu: 022 2346217, 6286075

Adres strony internetowej zamawiającego: www.pw.edu.pl

Nr regon: 00000155400000

Adres e-mail:

Ogłoszenie: ZP-403

Czy publikacja obowiązkowa: T

Czy zamówienie było ogłoszone w BZP: N

Rok ogłoszenia:

Pozycja ogłoszenia:

Czy w BZP zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie: N

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Nr biuletynu ogłoszenia o zamówieniu:

Nr pozycji ogłoszenia o zamówieniu:

Data publikacji:

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: druk materiałów promocyjnych Projektu Program Rozwojowy Politechniki Warszawskiej - zamówienie uzupełniające do zamówienia podstawowego o numerze ZP U AP 54 09.

Rodzaj zamówienia: U

Kody cpv: 798230009

Kod waluty: 1

Waluta: PLN

Kod trybu postepowania: WR

Czy zamówienie dotyczy programu UE: T

Nazwa programu UE: Zamówienie jest współfinansowane ze środków UE z Europejskiego Funduszu Społecznego, projekt Program Rozwjowy Politechniki Warszawskiej

Nazwa cz: 1:

Nr części: 1:

Data udzielenia zamówienia: 21/12/2009

Liczba ofert: 1

Nazwa wykonawcy: Marcin Stefan Bazner Kurtyna Pracownia Scenografii

Adres wykonawcy: ul. Armii Krajowej 33/11

Miejscowość: Węgorzewo

Kod pocztowy: 11-600

Nr województwa: 13

Województwo, kraj: warmińsko-mazurskie

Cena wybranej oferty: 5962,63

Cena minimalna: 5962,63

Cena maksymalna: 5962,63

Kod waluty: 1

Waluta: PLN

Nazwa cz: 2:

Nr części: 2:

Data udzielenia zamówienia:

Liczba ofert:

Nazwa wykonawcy:

Adres wykonawcy:

Miejscowość:

Kod pocztowy:

Nr województwa:

Województwo, kraj:

Cena wybranej oferty:

Cena minimalna:

Cena maksymalna:

Kod waluty:

Waluta:

Nazwa cz: 3:

Nr części: 3:

Data udzielenia zamówienia:

Liczba ofert:

Nazwa wykonawcy:

Adres wykonawcy:

Miejscowość:

Kod pocztowy:

Nr województwa:

Województwo, kraj:

Cena wybranej oferty:

Cena minimalna:

Cena maksymalna:

Kod waluty:

Waluta:

Nazwa cz: 4:

Nr części: 4:

Data udzielenia zamówienia:

Liczba ofert:

Nazwa wykonawcy:

Adres wykonawcy:

Miejscowość:

Kod pocztowy:

Nr województwa:

Województwo, kraj:

Cena wybranej oferty:

Cena minimalna:

Cena maksymalna:

Kod waluty:

Waluta:

Nazwa cz: 5:

Nr części: 5:

Data udzielenia zamówienia:

Liczba ofert:

Nazwa wykonawcy:

Adres wykonawcy:

Miejscowość:

Kod pocztowy:

Nr województwa:

Województwo, kraj:

Cena wybranej oferty:

Cena minimalna:

Cena maksymalna:

Kod waluty:

Waluta:

Nazwa cz: 6:

Nr części: 6:

Data udzielenia zamówienia:

Liczba ofert:

Nazwa wykonawcy:

Adres wykonawcy:

Miejscowość:

Kod pocztowy:

Nr województwa:

Województwo, kraj:

Cena wybranej oferty:

Cena minimalna:

Cena maksymalna:

Kod waluty:

Waluta:

Nazwa cz: 7:

Nr części: 7:

Data udzielenia zamówienia:

Liczba ofert:

Nazwa wykonawcy:

Adres wykonawcy:

Miejscowość:

Kod pocztowy:

Nr województwa:

Województwo, kraj:

Cena wybranej oferty:

Cena minimalna:

Cena maksymalna:

Kod waluty:

Waluta:

Nazwa cz: 8:

Nr części: 8:

Data udzielenia zamówienia:

Liczba ofert:

Nazwa wykonawcy:

Adres wykonawcy:

Miejscowość:

Kod pocztowy:

Nr województwa:

Województwo, kraj:

Cena wybranej oferty:

Cena minimalna:

Cena maksymalna:

Kod waluty:

Waluta:

Nazwa cz: 9:

Nr części: 9:

Data udzielenia zamówienia:

Liczba ofert:

Nazwa wykonawcy:

Adres wykonawcy:

Miejscowość:

Kod pocztowy:

Nr województwa:

Województwo, kraj:

Cena wybranej oferty:

Cena minimalna:

Cena maksymalna:

Kod waluty:

Waluta:

Nazwa cz: 10:

Nr części: 10:

Data udzielenia zamówienia:

Liczba ofert:

Nazwa wykonawcy:

Adres wykonawcy:

Miejscowość:

Kod pocztowy:

Nr województwa:

Województwo, kraj:

Cena wybranej oferty:

Cena minimalna:

Cena maksymalna:

Kod waluty:

Waluta:

Nazwa cz: 11:

Nr części: 11:

Data udzielenia zamówienia:

Liczba ofert:

Nazwa wykonawcy:

Adres wykonawcy:

Miejscowość:

Kod pocztowy:

Nr województwa:

Województwo, kraj:

Cena wybranej oferty:

Cena minimalna:

Cena maksymalna:

Kod waluty:

Waluta:

Nazwa cz: 12:

Nr części: 12:

Data udzielenia zamówienia:

Liczba ofert:

Nazwa wykonawcy:

Adres wykonawcy:

Miejscowość:

Kod pocztowy:

Nr województwa:

Województwo, kraj:

Cena wybranej oferty:

Cena minimalna:

Cena maksymalna:

Kod waluty:

Waluta:

Nazwa cz: 13:

Nr części: 13:

Data udzielenia zamówienia:

Liczba ofert:

Nazwa wykonawcy:

Adres wykonawcy:

Miejscowość:

Kod pocztowy:

Nr województwa:

Województwo, kraj:

Cena wybranej oferty:

Cena minimalna:

Cena maksymalna:

Kod waluty:

Waluta:

Nazwa cz: 14:

Nr części: 14:

Data udzielenia zamówienia:

Liczba ofert:

Nazwa wykonawcy:

Adres wykonawcy:

Miejscowość:

Kod pocztowy:

Nr województwa:

Województwo, kraj:

Cena wybranej oferty:

Cena minimalna:

Cena maksymalna:

Kod waluty:

Waluta:

Nazwa cz: 15:

Nr części: 15:

Data udzielenia zamówienia:

Liczba ofert:

Nazwa wykonawcy:

Adres wykonawcy:

Miejscowość:

Kod pocztowy:

Nr województwa:

Województwo, kraj:

Cena wybranej oferty:

Cena minimalna:

Cena maksymalna:

Kod waluty:

Waluta:

Nazwa cz: 16:

Nr części: 16:

Data udzielenia zamówienia:

Liczba ofert:

Nazwa wykonawcy:

Adres wykonawcy:

Miejscowość:

Kod pocztowy:

Nr województwa:

Województwo, kraj:

Cena wybranej oferty:

Cena minimalna:

Cena maksymalna:

Kod waluty:

Waluta:

Nazwa cz: 17:

Nr części: 17:

Data udzielenia zamówienia:

Liczba ofert:

Nazwa wykonawcy:

Adres wykonawcy:

Miejscowość:

Kod pocztowy:

Nr województwa:

Województwo, kraj:

Cena wybranej oferty:

Cena minimalna:

Cena maksymalna:

Kod waluty:

Waluta:

Nazwa cz: 18:

Nr części: 18:

Data udzielenia zamówienia:

Liczba ofert:

Nazwa wykonawcy:

Adres wykonawcy:

Miejscowość:

Kod pocztowy:

Nr województwa:

Województwo, kraj:

Cena wybranej oferty:

Cena minimalna:

Cena maksymalna:

Kod waluty:

Waluta:

Nazwa cz: 19:

Nr części: 19:

Data udzielenia zamówienia:

Liczba ofert:

Nazwa wykonawcy:

Adres wykonawcy:

Miejscowość:

Kod pocztowy:

Nr województwa:

Województwo, kraj:

Cena wybranej oferty:

Cena minimalna:

Cena maksymalna:

Kod waluty:

Waluta:

Nazwa cz: 20:

Nr części: 20:

Data udzielenia zamówienia:

Liczba ofert:

Nazwa wykonawcy:

Adres wykonawcy:

Miejscowość:

Kod pocztowy:

Nr województwa:

Województwo, kraj:

Cena wybranej oferty:

Cena minimalna:

Cena maksymalna:

Kod waluty:

Waluta:

Nazwa cz: 21:

Nr części: 21:

Data udzielenia zamówienia:

Liczba ofert:

Nazwa wykonawcy:

Adres wykonawcy:

Miejscowość:

Kod pocztowy:

Nr województwa:

Województwo, kraj:

Cena wybranej oferty:

Cena minimalna:

Cena maksymalna:

Kod waluty:

Waluta:

   
Advertisement