Przetargi archiwalne poniedziałek, 25 czerwiec 2018
         
Zamówienia Publiczne
Szukaj
Przetargi archiwalne Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział Regionalny Olsztyn Drukuj E-mail
Przetargi archiwalne Olsztyn świadczenie usług naprawczo - konserwacyjnych w nieruchomościach stanowiących własność Skarbu Państwa, którymi gospodaruje WAM OReg w Olsztynie

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Nr biuletynu opublikowanego ogłoszenia: 1

Nr pozycji opublikowanego ogłoszenia: 38086

Data publikacji: 2010-02-10

Nazwa zamawiającego: Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział Regionalny Olsztyn

Ulica: ul. Kasprowicza 1

Nr domu: 1

Nr mieszkania:

Miejscowość: Olsztyn

Kod pocztowy: 10-219

Województwo: warmińsko-mazurskie

Nr telefonu: 089 5421564

Nr faksu: 089 5421575

Adres strony internetowej zamawiającego: www.wam.net.pl

Nr regon: 01126394600978

Adres e-mail:

Ogłoszenie: ZP-403

Czy publikacja obowiązkowa: T

Czy zamówienie było ogłoszone w BZP: T

Rok ogłoszenia: 2009

Pozycja ogłoszenia: 437434

Czy w BZP zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie: N

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Inny: gospodarowanie powierzonym mieniem Skarbu Państwa

Nr biuletynu ogłoszenia o zamówieniu: 1

Nr pozycji ogłoszenia o zamówieniu: 437434

Data publikacji: 2009-12-21

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: świadczenie usług naprawczo - konserwacyjnych w nieruchomościach stanowiących własność Skarbu Państwa, którymi gospodaruje WAM OReg w Olsztynie

Rodzaj zamówienia: U

Kody cpv: 550000005

Kod waluty:

Waluta:

Kod trybu postepowania: PN

Czy zamówienie dotyczy programu UE: N

Nazwa programu UE:

Nazwa cz: 1:Elbląg - branża budowlana

Nr części: 1:1

Data udzielenia zamówienia: 27/01/2010

Liczba ofert: 2

Nazwa wykonawcy: Piotr Mikułowski MIK-BUD

Adres wykonawcy: ul. Łódzka 30

Miejscowość: Elbląg

Kod pocztowy: 82-300

Nr województwa: 13

Województwo, kraj: warmińsko-mazurskie

Cena wybranej oferty: 74955,16

Cena minimalna: 74955,16

Cena maksymalna: 77159,73

Kod waluty: 1

Waluta: PLN

Nazwa cz: 2:Braniewo - branża budowlana

Nr części: 2:2

Data udzielenia zamówienia: 28/01/2010

Liczba ofert: 3

Nazwa wykonawcy: Mariusz Wierzbicki PRZEDSIĘBIORSTWO - PRODUKCYJNO - HANDLOWO - USŁUGOWE BAYM

Adres wykonawcy: ul. Płk. Dąbka 69/40

Miejscowość: Elbląg

Kod pocztowy: 82-300

Nr województwa: 13

Województwo, kraj: warmińsko-mazurskie

Cena wybranej oferty: 64187,80

Cena minimalna: 64187,80

Cena maksymalna: 67474,71

Kod waluty: 1

Waluta: PLN

Nazwa cz: 3:Braniewo - branża sanitarna

Nr części: 3:3

Data udzielenia zamówienia: 28/01/2010

Liczba ofert: 2

Nazwa wykonawcy: Stanisław Kurto INSTALATORSTWO SANITARNE I C.O.

Adres wykonawcy: ul. Elbląska 16B m. 7

Miejscowość: Braniewo

Kod pocztowy: 14-500

Nr województwa: 13

Województwo, kraj: warmińsko-mazurskie

Cena wybranej oferty: 30656,99

Cena minimalna: 30656,99

Cena maksymalna: 33842,13

Kod waluty: 1

Waluta: PLN

Nazwa cz: 4:Braniewo - branża elektryczna

Nr części: 4:4

Data udzielenia zamówienia: 14/01/2010

Liczba ofert: 1

Nazwa wykonawcy: Mariusz Wierzbicki PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE BAYM

Adres wykonawcy: ul. Płk. Dąbka 69/40

Miejscowość: Elbląg

Kod pocztowy: 82-300

Nr województwa: 13

Województwo, kraj: warmińsko-mazurskie

Cena wybranej oferty: 32019,15

Cena minimalna: 32019,15

Cena maksymalna: 32019,15

Kod waluty: 1

Waluta: PLN

Nazwa cz: 5:

Nr części: 5:

Data udzielenia zamówienia:

Liczba ofert:

Nazwa wykonawcy:

Adres wykonawcy:

Miejscowość:

Kod pocztowy:

Nr województwa:

Województwo, kraj:

Cena wybranej oferty:

Cena minimalna:

Cena maksymalna:

Kod waluty:

Waluta:

Nazwa cz: 6:

Nr części: 6:

Data udzielenia zamówienia:

Liczba ofert:

Nazwa wykonawcy:

Adres wykonawcy:

Miejscowość:

Kod pocztowy:

Nr województwa:

Województwo, kraj:

Cena wybranej oferty:

Cena minimalna:

Cena maksymalna:

Kod waluty:

Waluta:

Nazwa cz: 7:

Nr części: 7:

Data udzielenia zamówienia:

Liczba ofert:

Nazwa wykonawcy:

Adres wykonawcy:

Miejscowość:

Kod pocztowy:

Nr województwa:

Województwo, kraj:

Cena wybranej oferty:

Cena minimalna:

Cena maksymalna:

Kod waluty:

Waluta:

Nazwa cz: 8:

Nr części: 8:

Data udzielenia zamówienia:

Liczba ofert:

Nazwa wykonawcy:

Adres wykonawcy:

Miejscowość:

Kod pocztowy:

Nr województwa:

Województwo, kraj:

Cena wybranej oferty:

Cena minimalna:

Cena maksymalna:

Kod waluty:

Waluta:

Nazwa cz: 9:

Nr części: 9:

Data udzielenia zamówienia:

Liczba ofert:

Nazwa wykonawcy:

Adres wykonawcy:

Miejscowość:

Kod pocztowy:

Nr województwa:

Województwo, kraj:

Cena wybranej oferty:

Cena minimalna:

Cena maksymalna:

Kod waluty:

Waluta:

Nazwa cz: 10:

Nr części: 10:

Data udzielenia zamówienia:

Liczba ofert:

Nazwa wykonawcy:

Adres wykonawcy:

Miejscowość:

Kod pocztowy:

Nr województwa:

Województwo, kraj:

Cena wybranej oferty:

Cena minimalna:

Cena maksymalna:

Kod waluty:

Waluta:

Nazwa cz: 11:

Nr części: 11:

Data udzielenia zamówienia:

Liczba ofert:

Nazwa wykonawcy:

Adres wykonawcy:

Miejscowość:

Kod pocztowy:

Nr województwa:

Województwo, kraj:

Cena wybranej oferty:

Cena minimalna:

Cena maksymalna:

Kod waluty:

Waluta:

Nazwa cz: 12:

Nr części: 12:

Data udzielenia zamówienia:

Liczba ofert:

Nazwa wykonawcy:

Adres wykonawcy:

Miejscowość:

Kod pocztowy:

Nr województwa:

Województwo, kraj:

Cena wybranej oferty:

Cena minimalna:

Cena maksymalna:

Kod waluty:

Waluta:

Nazwa cz: 13:

Nr części: 13:

Data udzielenia zamówienia:

Liczba ofert:

Nazwa wykonawcy:

Adres wykonawcy:

Miejscowość:

Kod pocztowy:

Nr województwa:

Województwo, kraj:

Cena wybranej oferty:

Cena minimalna:

Cena maksymalna:

Kod waluty:

Waluta:

Nazwa cz: 14:

Nr części: 14:

Data udzielenia zamówienia:

Liczba ofert:

Nazwa wykonawcy:

Adres wykonawcy:

Miejscowość:

Kod pocztowy:

Nr województwa:

Województwo, kraj:

Cena wybranej oferty:

Cena minimalna:

Cena maksymalna:

Kod waluty:

Waluta:

Nazwa cz: 15:

Nr części: 15:

Data udzielenia zamówienia:

Liczba ofert:

Nazwa wykonawcy:

Adres wykonawcy:

Miejscowość:

Kod pocztowy:

Nr województwa:

Województwo, kraj:

Cena wybranej oferty:

Cena minimalna:

Cena maksymalna:

Kod waluty:

Waluta:

Nazwa cz: 16:

Nr części: 16:

Data udzielenia zamówienia:

Liczba ofert:

Nazwa wykonawcy:

Adres wykonawcy:

Miejscowość:

Kod pocztowy:

Nr województwa:

Województwo, kraj:

Cena wybranej oferty:

Cena minimalna:

Cena maksymalna:

Kod waluty:

Waluta:

Nazwa cz: 17:

Nr części: 17:

Data udzielenia zamówienia:

Liczba ofert:

Nazwa wykonawcy:

Adres wykonawcy:

Miejscowość:

Kod pocztowy:

Nr województwa:

Województwo, kraj:

Cena wybranej oferty:

Cena minimalna:

Cena maksymalna:

Kod waluty:

Waluta:

Nazwa cz: 18:

Nr części: 18:

Data udzielenia zamówienia:

Liczba ofert:

Nazwa wykonawcy:

Adres wykonawcy:

Miejscowość:

Kod pocztowy:

Nr województwa:

Województwo, kraj:

Cena wybranej oferty:

Cena minimalna:

Cena maksymalna:

Kod waluty:

Waluta:

Nazwa cz: 19:

Nr części: 19:

Data udzielenia zamówienia:

Liczba ofert:

Nazwa wykonawcy:

Adres wykonawcy:

Miejscowość:

Kod pocztowy:

Nr województwa:

Województwo, kraj:

Cena wybranej oferty:

Cena minimalna:

Cena maksymalna:

Kod waluty:

Waluta:

Nazwa cz: 20:

Nr części: 20:

Data udzielenia zamówienia:

Liczba ofert:

Nazwa wykonawcy:

Adres wykonawcy:

Miejscowość:

Kod pocztowy:

Nr województwa:

Województwo, kraj:

Cena wybranej oferty:

Cena minimalna:

Cena maksymalna:

Kod waluty:

Waluta:

Nazwa cz: 21:

Nr części: 21:

Data udzielenia zamówienia:

Liczba ofert:

Nazwa wykonawcy:

Adres wykonawcy:

Miejscowość:

Kod pocztowy:

Nr województwa:

Województwo, kraj:

Cena wybranej oferty:

Cena minimalna:

Cena maksymalna:

Kod waluty:

Waluta:

   
Advertisement